โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship)
 
     เป็นองค์กรเอกชนก่อตั้งในปี 2528 โดยคุณอาคมและคุณบรรจง ริมทอง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร ด้วยประสบการณ์การทำงานในแวดวงการศึกษาที่มีมายาวนาน ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเสมือนเป็นบุตรหลาน
 
     ปัจจุบัน YES มีโครงการต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถรับผู้เข้าร่วมโครงการ อายุ 10 – 35 ปี อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โครงการระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียน โครงการศึกษาต่อ Full Fee Paying โครงการ Career Training, Au Pair, Language Course
 
     YES ขอตั้งปณิธานว่า “เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เติบโต เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”
 
เครือข่าย YES
ชื่อสถาบัน
ลักษณะการดำเนินงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ยุวทูตศึกษา (กรุงเทพมหานคร) โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่
อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
369/19 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 0-2946-1992-6
0-2946-1922
ยูธ เอ็กเชนจ์ สกอลาร์ชิพ
องค์กรแลกเปลี่ยนนานาชาติจัดโครงการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก
9/19 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
0-2508-0099 (5 คู่สาย)
081 638 9706
0-2943-9570-1
 
 
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org