โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
DOWNLOAD
 
ใบคำร้องทั่วไป
(ใช้สำหรับขอเอกสารต่างๆ กับ YES เช่น หนังสือรับรองเข้าร่วมโครงการ, การ เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ต่างๆ )
 
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับ
(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ให้รายงานตัวกลับ ภายใน 30 วัน)
 
Student Report (Pdf)
Student report ฉบับที่ 1 (ตุลาคม)
Student report ฉบับที่ 2 (มกราคม)
Student report ฉบับที่ 3 (เมษายน)
   
Student Report (Word)
Student report ฉบับที่ 1 (ตุลาคม)
Student report ฉบับที่ 2 (มกราคม)
Student report ฉบับที่ 3 (เมษายน)
   
Download ใบสมัคร
1.
 วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
2.
 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ที่ศูนย์ประสานงานสอบ/สนามสอบ หรือกรณีสมัครตรงกับ YES กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมมาที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-12362-1 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์
3.
 ส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน มาที่  **หมายเหตุ: เลือกส่งทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4.
 รอรับการคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ /Line
5.
 เข้าสอบตามวันและเวลาที่ระบุ
 
ปรับปรุงเมื่อ : 9 เมษายน 2562Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org