โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
สมัครสอบชิงทุน "ยุวทูต YES"
   

  1. ตามประกาศการสมัครสอบชิงทุนยุวทูต YES หมดเขตรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562
  2. กรณีประสงค์ที่จะสมัครสอบสมทบ กรุณาติดต่อไปที่ศูนย์ประสานงานประจำโรงเรียน หรือติดต่อที่ ไลน์ไอดี @yesthailand
  3. ใบสมัครสอบสมทบ
 

 

 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org