โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
Career Training Program at USA
 
     สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่ต้องการฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กรชั้นนำ เช่น งานด้านธุรการ งานบัญชี การจัดการ การตลาด การโรงแรม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน แต่จะได้เพิ่มทักษะสมอง ในการทำงานตามสายงานนั้นๆ ฝึกประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระยะเวลา 1-3 เดือน ซึ่งสามารถเลือกรัฐตามต้องการ
 
ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน ในสายงานที่สนใจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
 • มีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ทำงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ
 • ได้ร่วมใช้ชีวิตในครอบครัวตามวิถีชาวอเมริกัน
 • ได้รับทั้งความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมในประเทศอเมริกา
 • สามารถนำไปอ้างอิงในประวัติส่วนตัวเพื่อการทำงานในอนาคตได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18-30 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความสนใจเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
 • เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ
 • มีผลสอบ หรือ TOEFLหรือ TOEIC หรือ IELTS *จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ระยะเวลาโครงการ/กำหนดการเดินทาง

 • ประมาณ 1-3 เดือน
 
 
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org