โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
Internship Program
 
     โครงการ Internship Program เป็นโครงการที่เน้นทางด้านการฝึกวิชาชีพในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรู้วิชาชีพ และระบบการทำงานของชาวอเมริกันในสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนมาได้หลากหลายสาขาด้วยกัน ตามที่ระบุในหัวข้อต่อไป ทั้งนี้บริษัท และองค์กรที่เข้าร่วมโครงนี้ได้คัดสรรมาอย่างดี
     เพียง คุณอายุระหว่าง 20 - 35 ปี กำลังศึกษาในภาคปกติ หรือจบการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ โดยผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเข้าใจศัพท์เฉพาะในสาขาที่ตนจะไปศึกษาวิชาชีพ / มีความเป็นผู้ใหญ่, มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพในอเมริกา (Internship) ระยะเวลา 6 - 18 เดือน
     ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่ง Resume ได้ทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนเข้าร่วมโครงการก่อนนะคะ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • Internship Program กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 1 ปี
  • Trainee Program จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้โดยผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • มีหรือไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ TOEIC ก็ได้กรณีมีผลสอบอาจช่วยเร่งกระบวนการตอบรับจากองค์กรได้
 • เข้าใจศัพท์เฉพาะในสาขาที่ตนจะไปศึกษาวิชาชีพ / มีความเป็นผู้ใหญ่, มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการเรียนรู้
 
ระยะเวลาโครงการ / กำหนดการเดินทาง
     สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ตั้งแต่ 6 - 18 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการระบุเดือนที่สะดวกเริ่มเดินทางได้ ทั้งนี้เมื่อมี Host Company เลือกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว โดยปกติจะต้องเดินทางเข้าประเทศอเมริกา ภายใน 4 - 6 สัปดาห์ถัดมาหรือตามที่กำหนดกันไว้
 
สาขาวิชาที่เปิดให้ศึกษาวิชาชีพ
     Art & Culture, Education, Social Science, Library, Counseling and Social service, Hospitality & Tourism, Information Media & Communications, Management, business, Commerce and Fiance, Public Adminstration & Law, The Sciences, Engineering, Architecture, Mathermatics and Industrial Occupations
 
ตำแหน่งที่เปิดให้ศึกษาวิชาชีพ
     Travel or Reservation Agent, Food and Beverage Assistant, Front desk Agent, Customer Service, Assistant, Management Trainee, Marketing and Public Relations, Assistant, Sales Assistant, Accounting Assistant, Import/Export, Assistant, Logistic Assistant และอื่นๆ อีกมากมาย
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • ส่ง Resume / ทรานสคริปต์ / หนังสือรับรองการทำงาน / รูปถ่าย พร้อมแจ้งตำแหน่งงานที่สนใจ มาที่ info@yesthailand.org จากนั้นรอการติดต่อกลับ
 • ชำระค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 15,000 บาท และรอนัดสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
 • ผ่านการสัมภาษณ์ ได้รับตำแหน่งงาน ชำระค่าใช้จ่ายโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 10 วัน
 • อนัดสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูตอเมริกา
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org