โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
Career Training Program at USA
 
     สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่ต้องการฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กรชั้นนำ เช่น งานด้านธุรการ งานบัญชี การจัดการ การตลาด การโรงแรม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน แต่จะได้เพิ่มทักษะสมอง ในการทำงานตามสายงานนั้นๆ ฝึกประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระยะเวลา 1-3 เดือน ซึ่งสามารถเลือกรัฐตามต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
Internship / Trainee
 
     โครงการ Internship Program เป็นโครงการที่เน้นทางด้านการฝึกวิชาชีพในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรู้วิชาชีพ และระบบการทำงานของชาวอเมริกันในสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนมาได้หลากหลายสาขาด้วยกัน ตามที่ระบุในหัวข้อต่อไป ทั้งนี้บริษัท และองค์กรที่เข้าร่วมโครงนี้ได้คัดสรรมาอย่างดี
     เพียง คุณอายุระหว่าง 20 - 35 ปี กำลังศึกษาในภาคปกติ หรือจบการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ โดยผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเข้าใจศัพท์เฉพาะในสาขาที่ตนจะไปศึกษาวิชาชีพ / มีความเป็นผู้ใหญ่, มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพในอเมริกา (Internship) ระยะเวลา 6 - 18 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org