สอบชิงทุนโครงการออแพร์ และ work&travel program วันที่ 19 สิงหาคม 2549
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 เวลา 8.30-11.30 น. ทางเยสได้จัดสอบชิงทุนใหญ่ประจำปี 2006/2007 โครงการ Aupair และ โครงการ work&travel ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมสอบทั่วประเทศตามสนามสอบที่ได้จัดไว้ จำนวน 12 สนามสอบทั่วไทย สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบและได้คัดเลือกเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ นั้นทาง yes จะแจ้งผลให้ทราบทางโทรศัพท์และจดหมาย โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกทุนฟรีในวันที่ 2 กันยายน 2549 เวลา 8.30-12.30 น.และแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ทุนฟรีในวันที่ 8 กันยายน 2549 ที่สนามสอบทั่วไทยและทางเว็บไซด์ yesthailand.org

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมสอบชิงทุนทุกท่านเยสจะแจ้งผลคะแนนการสอบให้ทราบในวันพุธที่ 6 กันยายน 2549 และสามารถที่จะขอเข้าร่วมโครงการทุนสมทบได้โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการเข้ามาตามเอกสารที่จะจัดส่งให้ค่ะ

ทางเยสจะจัดปฐมนิเทศน์ทั้ง 2 โครงการ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2549 เวลา 13.00-17.00 น. ณโรงเรียนยุวทูต 1Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org