ประกาศ YES เรื่องนักเรียนชิงทุน
ประกาศ YES เรื่องนักเรียนชิงทุน "ยุวทูต YES" รุ่นที่ 14 สนามสอบ ร.ร.พณิชการ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา YES มีการจัดสอบชิงทุน รุ่นที่ 14 และทาง ร.ร.พณิชยการ เชียงใหม่ เป็นสนามสอบให้กับ YES ซึ่งมีจำนวนนักเรียนสอบประมาณ 100 คนซึ่งในขณะนี้ ทาง YES เพิ่งได้รับเอกสารจากศูนย์สอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2549 และจะดำเนินการตรวจคะแนนเพื่อการประกาศผลสำหรับนักเรียนที่สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนพณิชยการ เชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ซึ่งนักเรียนสามารถช็คผลคะแนนได้ใน Website ของ YES และกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศในวันที่ 2 กันยายน 2549 กรุณาดาวน์โหลดเอกสารตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศและส่งกลับมาที่สำนักงาน YES ได้เลยค่ะ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

สำนักงาน YES

Click ตรวจสอบผลYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org