ปฐมนิเทศ โครงการแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 21 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 ทางเยสได้จัดปฐมนิเทศยุวทูตใหม่ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 21 ประจำปี 2006/2007 โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี คุณอาคม และคุณบรรจง ริมทอง กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาสและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน กิจกรรมหลักๆๆภายในงานจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำเอกสารเข้าร่วมโครงการ,การสอบ Slep test และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของอาจารย์อาสาประสานงานจากโรงเรียนต่างๆๆ, รุ่นพี่ returnee และ ผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนทั้งหมด และช่วงท้ายสุดของงานมีการจัดสอบ slep test เพื่อวัดระดับภาษาของน้องๆๆอีกครั้งในการนำคะแนนสอบจัดส่งให้องค์กรต่างประเทศเพื่อจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ ต่อไป บรรยากาศเป็นอย่างไรมาชมภาพงานในวันนั้นกันค่ะYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org