ประกาศผลสอบโครงการ Au Pair รุ่นที่ 4 และโครงการ W&T รุ่นที่ 1
YES ได้จัดสอบชิงทุน “ยุวทูต Au Pair” และทุน “ดีเด่น Au Pair” รุ่นที่ 4 และสอบคัดเลือกทุน “บุตรข้าราชการ Au Pair” และทุนศึกษาวิชาชีพ Au Pair” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาวิชาชีพแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2006 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศนั้น... Click

YES ได้จัดสอบชิงทุน “ยุวทูต W&T” และทุน “ดีเด่น W&T” รุ่นที่ 1 และสอบคัดเลือกทุน “บุตรข้าราชการ W&T” และทุนศึกษาวิชาชีพ W&T” รุ่นที่ 4 ในวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาวิชาชีพ 3 – 4 เดือน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2006 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศนั้น... ClickYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org