รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ work and travel ปี 2007
นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ work and travel 2007 สามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งงานได้ที่นี้

- Employer ListYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org