ประกาศวันหยุดสำนักงาน YES เดือนตุลาคม 2560

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนกรุณาติดต่อ 081 638 9706,089 685 0944, 092 062 1139, 081 345 0532

นอกเหนือจากวันหยุดตามข้างต้น สามารถติดต่อได้ตามปกติในวันและเวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ เวลา 8:30 – 16.30 น.

ขอบคุณคะ
Staff YESYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org