ประกาศวันหยุดสำนักงาน YES เดือนธันวาคม 2560

วันเสาร์ที่ 2 - วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมสัมนา YES ประจำปี

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561

กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนกรุณาติดต่อ 081 638 9706,089 685 0944, 092 062 1139, 081 345 0532

นอกเหนือจากวันหยุดตามข้างต้น สามารถติดต่อได้ตามปกติในวันและเวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.

ขอบคุณคะ
Staff YESYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org