บรรยากาศ YES CAMP รุ่นที่ 25/32 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา YES ได้จัดกิจกรรม YES Camp ให้กับน้องๆโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 25/32 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา 08.45 น. น้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยน YES มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียว และมีความกระตือรือร้นที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากโรงเรียนต่างๆ
เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการสอบ EltiS จากนั้นก็เป็นพิธีเปิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณอาคม ริมทอง ผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยน YES และคุณบรรจง ริมทอง คุณอธิษฐาน ริมทอง รองประธานโครงการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม YES Camp ในครั้งนี้ หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อให้น้องๆ รู้จักกันมากขึ้น และสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ YES ได้จัดไว้ให้ เพื่อให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ การดูแลซึ่งกันและกัน ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมแฟชั่นชุดผ้าไทย น้องๆ เตรียมตัวกันมาสวยงาม อลังการมากมาย และต่อด้วย Talk to Returnee พูดคุย ปรับทัศนคติ และสิ่งที่เราอยากทราบในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนั้นๆ

สำหรับวันที่ 2 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมชมเมืองโบราณ ซึ่งเป็นการดีที่จะให้น้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของไทย เพราะการที่เราเป็นนักเรียนแลกเปลียนเราก็คือตัวแทนของประเทศไทย จะดีมากถ้าน้องๆ สามรถเผยแพร่วัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติรู้จักเราดียิ่งขึ้น
ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม Culture Chock โดยพี่ๆ Returnee ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และให้น้องแต่ละกลุ่มไปเตรียมตัวเพื่อที่จะนำเสนอกิจกรรม Talent Show ในช่วงเย็น ซึ่งจะต้องนำเสนอถึงความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย
ช่วงเย็น ได้รับเกียรติจากท่านประธาน ท่านรองประธานโครงการฯ และท่านอาจารย์ผู้ทงคุณวุฒิร่วมชมการแสดงของน้องๆ เป็นกลุ่ม และมีการแสดงโชว์ของพี่ๆ Returnee ซึ่งน้องๆ ก็นำเสนอออกมาได้ดีมาก น่าประทับใจ เช่น งานบวช แข่งเรือยาว ฯลฯ

วันสุดท้าย ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ อาหารและวัฒนธรรม โดยวิทยากรอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้กับน้องๆ อาทิเช่น วิธีการประกอบอาหาร รำไทย ฯลฯ
ช่วงบ่าย เป็นการคัดเลือกประธานรุ่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญ และ Tips จากท่านอาจารย์ ร่วมกันถ่ายรูปที่ระลึก และปิดกิจกรรม ในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ เก็บไว้เพียงภาพและความประทับใจของน้องๆ ที่มีต่อเพื่อนร่วมรุ่นโครงการแลกเปลี่ยน และพี่ๆ Returnee รวมทั้งพี่ๆ Staff ทุกคน

ประมวลภาพกิจกรรม YES Camp คลิกเลย !!!!

ขอขอบพระคุณ...
อาจารย์กาญจนวัลย์ ชุ่มใจ
อาจารย์ไข่มุกด์ ชมชื่น
อาจารย์ชมพูนุท ศรีสุวรรณธัช
อาจารย์รัชนีกร ไตรเวคิน
อาจารย์นิรมล อ้วนไตร
อาจารย์รุ่งดาว จารุภูมิ
อาจารย์ลินดา รักมหาคุณ

วิทยากร Returnee
1 นายอนุภัทร กุลวงศ์ (พี่โบ๊ต / US)
2 นายณัฐพงษ์ แสงทอง (พี่ณัฐ / SA)
3 นายธีรัตม์ ทัศนัย (พี่นนน์ / US)
4 นายปวรุตม์ ญาณประเสริฐ (พี่ไอคิว / GM)
5 นายสิภูมิ นิมมิต (เพชร) (พี่เพชร / US)
6 นายตาปี ทองเนื้อสุก (พี่ตาม / US)
7 นายธนกร วงศ์สารคาม (พี่ธีร์ / US)
8 นางสาวกันติชา ธรรมกุล (พี่ปั้นหยา / US)
9 นางสาวภวินทิพย์ วิภาวิน (พี่พริตตี้ / US)
10 นางสาวศุภัชฌา ราญรอน (พี่เนอร์ส / GM)
11 นางสาวนีร พันธุ์อุดม (พี่เอิร์น / US)
12 นางสาวพิชชาภา อาจารียวุฒิ (พี่ใบเฟิร์น / NZ)
13 นางสาวคณัสวรรณ ศรีสุข (พี่ปิ๊ง / US)
14 นางสาวสุวรรณรัศมี มีเปี่ยม (พี่เฟิร์น /US)
15 นางสาวสาธิณี พจนเมธี (พี่ไหม / CN)
16 นางสาวนวพรรณ คุณสาร (พี่ปลา / US)
17 นางสาวญาณิศา ทรงไพบูลย์ (พี่เมย์ / JP)
18 นางสาวสุพัชรา เลนนี่ (พี่เซร่า / IL)

Bye Bye…YES Camp 25/32Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org