ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่น 25/32 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไอยรินทร์@ตึกช้าง และภายในงานธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้ความรู้การบริการทางการเงินระหว่างประเทศ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน โดยทางธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อนักเรียน และผู้ปกครองเปิดบัญชี และสมัครบัตร บีเฟิสต์ สมาร์ทในงานดังนี้
  • เปิดบัญชี ด้วยเงินฝากขั้นต้น 100 บาท
  • สมัครบัตร บีเฟิสต์ 100 บาท
รายละเอียดโปรโมชั่นธนาคารกรุงเทพ อนึ่ง เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารเมื่อใช้บริการในงาน และเตรียมเอกสารสำหรับใช้บริการตามโปรโมชั่น ดังนี้
  • ผู้ปกครอง เตรียมบัตรประชาชน
  • นักเรียนต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เตรียมบัตรประชาชนที่ใช้คำนำหน้าชื่อด้วย นาย หรือ นางสาวYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org