นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 26/33 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้... สอบ 24 มิย.61 ทั่วประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 26 /33
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2561-2562) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 33 สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ

สมัครบัดนี้ - 13 มิถุนายน 2561
สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

คุณสมบัติ
  1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
  2. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 20 มิย. 62 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ก่อนวันที่ 1 สค. 62
  3. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org