ประกาศรายชื่อ 100 คนแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดทุนเต็มจำนวนและทุนยอดเยี่ยมรุ่น 26
ประกาศรายชื่อ 100 คนที่มีคะแนนสูงสุด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 21 กรกฎาคม ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา กทม. เพื่อคัดเลือกทุนยุวทูต (ทุนเต็มจำนวน) รุ่น 26 จำนวน 3 ทุน ณ ประเทศอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้เท่านั้น

......ประกาศรายชื่อผู้สอบติดหนึ่งร้อยลำดับแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดทุนเต็มจำนวนและทุนยอดเยี่ยม คลิกที่นี่...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org