เส้นทางสู่ทุน ป.โท พยาบาลวิชาชีพในอเมริกาจาก นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน YES รุ่นที่ 19
เส้นทางสู่ทุน ป.โท พยาบาลวิชาชีพในอเมริกาจาก นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน YES รุ่นที่ 19
     สวัสดีค่ะ ชื่อ น.ส. ชลิตา เทพสิงห์ ชื่อเล่น ยุ้ย อายุ 23 ปี ได้รับทุนเต็มจำนวน รุ่นที่ 19 จากโครงการ YES มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ทำให้ยุ้ยได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นและมีโอกาสพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน ที่สำคัญก็คือ ในด้านการศึกษาต่อและการทำงาน
     หลังจากจบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้ว ยุ้ยสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิ ม.6 และได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับวิทยาลัยในรัฐอริโซน่าทางด้านการพยาบาล เรียน 3 ปี ได้วุฒิ Associate Degree in Nursing ซึ่งยุ้ยได้รับทุนค่าเทอมประมาณ 25% จากวิทยาลัย ส่วนที่เหลือโฮสเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ ยุ้ยพักอยู่กับโฮส family มาตลอดเลยค่ะ ปัจจุบันนี้ยุ้ยทำงานพยาบาลแผนก cardiac/telemetry ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งที่รัฐอริโซน่าได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว การได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษามีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างมาก
     อันดับแรกที่คือเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การที่มีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในระดับมัธยมก่อนนั้นมีส่วนช่วยทำให้การเรียนในระดับวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นรวมถึงการปรับตัวเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบชิงทุนการศึกษาของคณะอีกด้วย นอกจากนี้ยุ้ยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่ประเทศไทยและครอบครัวอุปถัมภ์ที่สหรัฐอเมริการวมถึงเพื่อนๆ ระดับมัธยม ในด้านของการทำงานนั้น การสื่อสารที่ถูกต้องกับผู้ป่วย ทีมแพทย์ และพนักงานแผนกอื่นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกทั้งต้องมีความเป็นผู้นำให้กับผู้ช่วยและเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไข้อีกด้วย รัฐอริโซน่าเป็นรัฐที่ติดกับประเทศเม็กซิโกเพราะฉะนั้นจะมีคนไข้ที่สามารถพูดได้เพียงภาษาสเปนอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร ดังนั้นในเวลาทำงานยุ้ยก็สามารถสื่อสารด้วยภาษาสเปนแบบพื้นฐานได้บ้างและขณะนี้กำลังเรียนภาษาสเปนเบื้องต้นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป บทบาทอื่นในการทำงานก็ยังรวมไปถึงการทำวิจัยและร่วมงานกับกรรมการแผนกเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ขณะนี้ยุ้ยกำลังศึกษาต่อ ณ Northern Arizona University เนื่องจากทางโรงพยาบาลให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาโท สำหรับพยาบาลที่สนใจ นอกจากเวลาเรียนและทำงานแล้ว ยุ้ยก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านอื่นด้วย การมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั้นมีสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอยู่เสมอ
     เมื่อมองย้อนไปนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้หากยุ้ยไม่ได้รับโอกาสมาศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากโครางการ YES ทาง YES ได้แนะนำวิธีการเตรียมตัว เรียนรู้และปรับตัวก่อนการเดินทาง ซึ่งคำแนะนำเหล่านั้นยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อยู่เสมอ ระยะเวลาการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในหนึ่งปีการศึกษานั้นได้ส่งเสริมให้ยุ้ยได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสที่ดีอีกมากมายให้เราได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้โลกกว้างและเรียนรู้ชีวิตในทางที่ดี
ขอขอบพระคุณทางโครงการ YES อย่างสูง
น.ส. ชลิตา เทพสิงห์ (ยุ้ย) ทุนเต็มจำนวน ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 19/26
ปัจจุบัน: พยาบาลแผนก cardiac/telemetry ในโรงพยาบาลตติยภูมิ รัฐอริโซน่าYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org